Nordisk samarbejde

Nordisk samarbejde

De nye nordiske guidelines

 imagenordic.jpeg

De nye nordiske guidelines om udredning og behandling af svær astma er skrevet af nordiske specialister i svær astma: Nordic Severe Asthma Network. NSAN blev etableret i 2016 under NORA, paraplyorganisationen for de nordiske lungemedicinske selskaber. NSAN arbejder for at styrke behandlingen af svær astma i de nordiske lande, via guidelines og efteruddannelsestilbud.

De nordiske guidelines giver et let tilgængeligt overblik over udredningen af svær astma, herunder co-morbiditeter, samt anbefalinger omkring behandling. Guidelines beskriver desuden hvordan udredningen og behandlingen af svær astma kan organiseres på tværs af primær og sekundær sektor.

 

Hent guidelines her

Nordisk svær astma guidelines