OM DSAR

DSAR er en landsdækkende behandlings- og forskningsdatabase over patienter med svær astma.

Dansk Svær Astma Register (DSAR) er en landsdækkende behandlings- og forskningsdatabase over patienter med svær astma. Databasen er baseret på indrapportering fra personale på landets lungemedicinske afdelinger. 


I DSAR registreres alle voksne patienter med svær astma, som behandles med biologiske lægemidler, f.eks. anti-IgE eller anti-IL5. Desuden registreres patienter med svær astma uanset behandling. 

Formålet med DSAR er at samle oplysninger om patienter med svær astma og at indsamle oplysninger om alle patienter i Danmark, der sættes i behandling med biologiske lægemidler. Oplysningerne anvendes til at sikre en effektiv behandling af den enkelte patient, samtidig med at de indsamlede data er værdifulde i videnskabelige studier. 

DSAR er initieret af Dansk Lungemedicinsk Selskab i 2017, og ledes af en styregruppe med repræsentanter fra de lungemedicinske afdelinger i Danmark der anvender biologiske behandlinger til svær astma.